FinanciŽle aspecten

Alimentatie

Bij het vaststellen van de regelingen in een echtscheiding moet ook gesproken worden over het al dan niet voldoen van kinderalimentatie en/of partneralimentatie.

Ter bepaling van de hoogte daarvan kunt u een alimentatieberekening laten opmaken door een financieel planner. Aan de hand van die berekening kunt u dan gezamenlijk de hoogte van de kinderalimentatie en/of partneralimentatie bepalen. Komt u daarin niet tot overeenstemming of wordt een te laag alimentatiebedrag afgesproken, welke niet voldoet aan de daarvoor geldende (Trema) normen, dan zal de rechter de hoogte bepalen.

Wanneer een van de voormalige echtgenoten een beroep doet op (aanvullende) bijstand, zal deze bijstand op de andere ex echtgenoot kunnen worden verhaald, voor zover niet reeds door deze echtgenoot een alimentatiebedrag wordt voldaan dat aan de daarvoor geldende normen voldoet.

Een financieel planner kan naast en aanvullend op de alimentatieberekening ook een vergelijkend budget (echtscheidingsplanning) opstellen in de situatie van voor de echtscheiding en van na de echtscheiding zodat inzichtelijk kan worden gemaakt hoe de financiŽle positie van de ex-echtgenoten door de echtscheiding eruit zal komen te zien.
In deze planning wordt dan ook rekening gehouden met de mogelijk te ontvangen bedragen aan kinderbijslag, toeslagen en kindgebonden budgetten.

 

De belastingdienst

Na de echtscheiding kunnen er voor de echtgenoten allerlei rechten op fiscale toeslagen en een kindgebonden budget bestaan. Toepasselijkheid van deze toeslagen kan worden beoordeeld met behulp van de website www.toeslagen.nl van de belastingdienst. Bij betaling van kinderalimentatie is er boven de daarvoor geldende drempel recht op een forfaitaire belastingaftrek.

Betaling van partneralimentatie levert een aftrekpost op voor de inkomstenbelasting terwijl ontvangst van partneralimentatie wordt beschouwd als inkomen en dus belastbaar is.

Let ook op bij verdeling van lijfrenten e.d. De wijziging van tenaamstelling en/of begunstiging van lijfrenten kan onder omstandigheden er toe leiden dat daarover met de belastingdienst moet worden afgerekend. U kunt dan eventueel tegen een behoorlijke belastingaanslag voor de Inkomstenbelasting oplopen. Laat u dus tevoren door een financieel adviseur daarin adviseren.

 

Informatie of advies

Wanneer u hierover verdere informatie of advies wenst kunt u contact met ons opnemen via info@mijn-echtscheiding.nl. U kunt ook bellen voor een afspraak met 06-46151405.

Home
Procedure
Kinderen
Financieel
Verdeling
Huwelijksvoorwaarden
Links

Adverteren op deze website?
informeer per
e-mail naar de mogelijkheden.